Rozvoj osídlenia vo Veľkom Poli a Píla, Slovensko

Hostinec Palatinus po dobytčom trhu

Sorry this Image Cannont Display

Zdroj: Panoramio.com

Topografická mapa z roku 1782

Topografická mapa z roku 1956