Rozvoj osídlenia vo Veľkom Poli a Píla, Slovensko

Pozrite sa na Březová

Sorry this Image Cannont Display

Katastrálna mapa

Topografická mapa z roku 1782

Topografická mapa z roku 1956