Rozvoj osídlenia vo Veľkom Poli a Píla, Slovensko

Vývin využitia pôdy medzi 1782 a 2016:

Celková plocha obce: ca. 1145 ha

1782 Zmena 1844 Zmena 1956 Zmena 2016
Lesy 637.7 ha
(55.69%)
21.78 ha
(1.91%)
659.48 ha
(57.60%)
-64.75 ha
(-5.66%)
594.73 ha
(51.94%)
134.87 ha
(11.78%)
729.6 ha
(63.72%)
Poľnohospodárstvo 472.58 ha
41.27%)
-3.08 ha
(-0.27%)
469.5 ha
(41% )
31.54 ha
(43.76%)
501.04 ha
(43.76%)
-144.89 ha
(-12.66%)
356.15 ha
(31.10%)
Osada 34.72 ha
(3.03%)
-18.7 ha
(-1.63%)
16.02 ha
(1.40%)
33.21 ha
(2.90%)
49.23 ha
(4.30%)
10.02 ha
(4.30%)
59.25 ha
(5.18%)

Pomer osídlených, poľnohospodárskych a lesných plôch: