Rozvoj osídlenia vo Veľkom Poli a Píla, Slovensko

Legenda

Pop. density map [km2] 1869

>0 - 10 >10 - 30 >30 - 50 >50 - 100 >100 - 200 >200 - 500