Rozvoj osídlenia vo Veľkom Poli a Píla, Slovensko
Sorry this Image Cannont Display

Kirche von Radobica

Sorry this Image Cannont Display

Populationdiagram: Inhabitants of Radobica

Sorry this Image Cannont Display

Militärkarte 1782