Rozvoj osídlenia vo Veľkom Poli a Píla, Slovensko

Pohľad na Pile

Sorry this Image Cannont Display

Zdroj: Panoramio.com

Militärkarte 1780

Topografická mapa z roku 1956