Rozvoj osídlenia vo Veľkom Poli a Píla, Slovensko
Sorry this Image Cannont Display

Zdroj: Panoramio.com